Nieuws

03 december 2019

Aanpassing lidgeld

In samenspraak met de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering, werd beslist om het lidgeld aan te passen van 26 naar 28 euro per jaar. Het lidgeld is zeven jaar hetzelfde gebleven, terwijl de verzendkosten stegen. 

Preview foto
Voor het bedrag van 28 euro ontvang je als lid ook in 2020 weer vier nummers van ons magazine Versus, een vrolijke verjaardagskaart, een sfeervolle kerstkaart én kan je het jaarlijkse ledenbeeldje afhalen zonder bijkomende kosten.

 

Onze Nederlandse leden betalen met een machtiging en hoeven zelf niets te doen om gewoon lid te blijven. Buitenlandse leden vinden alle betaalinformatie in de brief die als bijlage bij Versus 128 zal zitten.

Voor eventuele vragen over uw lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via het mailadres secretariaat@fameuzefanclub.nl.