De Globale Geschiedenis

De Fameuze Fanclub kent een zeer originele start. De oprichters van de vereniging, Els en Sylvan Feenstra, wilden in juni 1987 als rechtgeaard Suske en Wiske-fans, bij de perspresentatie van "De jolige joffer" in Valkenburg aanwezig zijn. Daar eenmaal aangekomen werd ze echter de toegang geweigerd omdat ze geen uitnodiging hadden.
Toen Els door een onbekende, sympathieke man werd gevraagd of ze misschien van de pers was, antwoordde ze pardoes: "nee van... de fanclub." De sympathieke man bleek Willy Vandersteen te zijn en zoals de Engelsen zo fraai plegen te zeggen: the rest is history!
Als gevolg van deze spontane actie richtten Els en Sylvan De Fameuze Fanclub op. De naam was een idee van vader Ben, die tien jaar lang op de achtergrond mee zou helpen aan de opbouw van de fanclub. De oorspronkelijke gedachte was een clubje van enkele tientallen liefhebbers te maken, maar met enige hulp van Paul Geerts, winkels en leveranciers groeide het ledenaantal gestaag en zag eind 1987 het eerste fanclubblad het licht, in een oplage van 250 exemplaren.
Voornamelijk dankzij de uitstekende contacten met Willy Vandersteen en Paul Geerts kreeg de fanclub langzaam maar zeker zijn huidige vorm. Sylvan ontfermde zich over het clubblad (Versus) en moeder Els sprokkelde contacten bij elkaar en organiseerde activiteiten, zoals de fanclubdagen.
Een kroon op hun werk was de presentatie van "De gulden harpoen", waarin de fanclub met Els Feenstra in het begin van het verhaal een prominente rol toebedeeld kreeg!

De fanclub eiste ondertussen zoveel tijd en energie dat de familie Feenstra de kar nauwelijks meer kon trekken. In 1996 besloot daarom een aantal vaste vrijwilligers om als bestuursleden een aantal taken uit handen van de Feenstra's te nemen.
Een hoogtepunt was het tienjarig bestaan, dat werd gevierd met een onvergetelijke fanclubdag in aanwezigheid van Paul Geerts en zijn medewerkers van Studio Vandersteen. Ter gelegenheid van het jubileum werd "De verwoede verzamelaar" uitgebracht en werd er een unieke veiling voor het Ronald McDonald Kinderfonds georganiseerd. Een week na de fanclubdag kon het bestuur in aanwezigheid van Paul Geerts de cheque overhandigen aan het Ronald McDonald Kinderfonds in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht in de persoon van Gerda Havertong. In totaal werd er fl. 31.800,- (zo'n € 15.000,-) geschonken.
In augustus 1997 maakten Els, Ben en Sylvan bekend dat ze serieuze plannen hadden om te emigreren naar Zuid Afrika. Dit nieuws betekende de versnelde overdracht van allerlei taken naar de overige bestuursleden en per 1 januari 1998 traden de fans van het eerste uur terug. Als schitterende herinnering aan tien jaar fanclub schonk Paul Geerts een fantastische aquarel.

Vanaf 1998 werkte het nieuwe bestuur aan de verdere professionalisering en groei van de fanclub. Zo is de fanclub ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn er websites ontwikkeld, zijn statuten notarieel vastgelegd, worden notulen van vergaderingen gemaakt, zijn jaarlijkse wervingscampagnes onderdeel van het beleid, worden diverse beurzen aangedaan, worden reizen en evenementen georganiseerd en wordt er meer dan ooit tevoren middels ledenkorting en speciale acties voordeel aan de leden verschaft. Het ledenaantal is vanaf 1 januari 1998 gegroeid van 700 naar meer dan 2.100 leden nu!

In het nieuwe millenium zijn er een aantal grote happenings geweest. Als eerste was er de officiële overdracht van het tekenpotlood van Paul Geerts naar Marc Verhaegen op de fanclubdag. Vervolgens zorgde de vereniging ervoor dat Paul Geerts in december 2002 Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw werd. En tot slot vierde de fanclub het vijftien-jarig bestaan met een unieke bundeling van "De gulden harpoen" en een chronologisch overzicht van de activiteiten van De Fameuze Fanclub. Inmiddels had de fanclub ook een vaste stek gevonden voor de fanclubdagen in NBC De Blokhoeve te Nieuwegein.

Per 1 januari 2004 hebben een aantal prominente gezichten van de 'tweede generatie' een stap terug gedaan of zijn gestopt. Het is een mooie tijd geweest, de meeste zijn ruim 10 jaar betrokken geweest bij een steeds groter wordende vereniging. Het 'verse bloed' mag de vereniging nu verder besturen en is op de goede weg met grote acties rondom de speelfilm en de zeer unieke eigen uitgave van "De breinbrekers", die gepresenteerd werd op de zeventiende fanclubdag in 2004. In 2005 kon op de fanclubdag kennis gemaakt worden met de hernieuwde Studio Vandersteen. Voor het eerst waren nagenoeg alle medewerkers van de Studio aanwezig. Inmiddels zijn het al vaak geziende gasten op beurzen en evenementen. Dat jaar vierde men ook het zestig jarige bestaan van de strip. De Fameuze Fanclub nam deel aan tal van activiteiten en initiatieven.
In 2007 werd het twintig jarige bestaan uitbundig gevierd met een spetterende fanclubdag in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Met onder meer een volledig eigen uitgave "20 jaar De Fameuze Fanclub", een speciale editie van "Het berenbeklag" en alle live-characters werd het een dag om nooit meer te vergeten.

Bij het onderdeel De Eneverende Evenementen zijn alle evenementen te bekijken waar de fanclub haar steentje aan heeft bijgedragen! Bij De Uitzonderlijke Uitgaven zijn alle uitgaven van de fanclub te bekijken